Радно време за продавнице

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ бр. 29/2020); члана 41. став 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени лист РС“ бр. 87/2018); члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ бр. 98/2010) и члана 4. Уредбе о мерама за време ванредног стања  („Службени гласник РС“ бр. 31/2020) и препоруке Владе Републике Србије, Штаб за ванредне ситуације за територију општине Жабари на седници одржаној дана 22.03.2020. године, доноси

 

Н А Р Е Д Б У

Штаб за ванредне ситуације за територију општине Жабари, а на основу Одлуке о проглашењу ванредног стања, препоруке Владе Републике Србије и препоруке привредне коморе Србије у вези радног времена малопродајних објеката, наређује да 

Радно време у малопродајним објектима на целој територији Општине Жабари током трајања ванредног стања буде организован по следећем принципу:

 

o Понедељак – субота од 07.00  до 16.00 часова

 

o Недељом од 08.00 до 16.00 часова

 

o Недељом од 04.00 до 07.00 часова искључиво за грађане старије од 65 година.

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

У Жабарима

Број: 06-14/2020-01

Датум: 22.03.2020. године

 

                                                                           КОМАДАНТ

                                                             Штаба за ванредне ситуације   

                                                                        Општине Жабари     

 

                                                               __________________________

                                                                           Јован Лукић