ОБАВЕШТЕЊЕ o спроведеној дезинфекцији

20200322 105610

Штаб за ванредне ситуације за територију општине Жабари, Обавештава да је дана 22.03.2020. године извршена дезинфекција објеката на територији општине Жабари.

Дезинфекцију је спровео „RACOM 92 d.o.o. Предузеће за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију из Београда, Пилота Михајла Петровића 79а.

Објекти у којима је извршена дезинфекција су:

  • Основне школе

„Дуде Јовић“ Жабари и „Херој Роса Трифуновић“ Александровац са свим припадајућим подручним школама на територији општине Жабари.

  • Дом Здравља Жабари и

Амбуланта у Александровцу, Амбуланта у Влашком Долу, Амбуланта у Породину

  • Предшколске установе

Вртић у Жабарима и Вртић у Александровцу

  • Остали објекти

Зграда Општинске управе у Жабарима

Зграда Пореске управе у Жабарима

Зграда Општинског Суда у Жабарима

Зграда Центра за социјални рад у Жабарима

Зграда Полицијске станице у Жабарима

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

У Жабарима

Број: 06-14/2020-01

Датум: 22.03.2020. године

КОМАДАНТ

Штаба за ванредне ситуације

Општине Жабари

__________________________

Јован Лукић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕЗИНФЕКЦИЈИ