Радно време продавница у време првомајских празника

Штаб за ванредне ситуације за територију општине Жабари на седници одржаној дана 30.04.2020. године, доноси

Н А Р Е Д Б У

Штаб за ванредне ситуације за територију општине Жабари, наређује да Радно време у малопродајним објектима на целој територији Општине Жабари током трајања ванредног стања у време првомајских празника буде организован по
следећем:
 Петак 1. мај – нерадан дан;
 Субота 2. мај – од 07.00 до 17.00 часова;
 Недеља 3. мај – од 07.00 до 17.00 часова;
– Трговац може, у складу са горе наведеном Наредбом да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
У Жабарима
Број: 06-14/2020-01
Датум: 30.04.2020. године
КОМАДАНТ
Штаба за ванредне ситуације
Општине Жабари
Јован Лукић