Наредба за продавнице и друге малопродајне објекте

Штаб за ванредне ситуације за територију општине Жабари на седници одржаној дана 04.05.2020. године, доноси

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У

 

Штаб за ванредне ситуације за територију општине Жабари, наређује да

Радно време у малопродајним објектима на целој територији Општине Жабари током трајања ванредног стања буде организован по следећем:

 

  • Понедељак 4. мај – Среда 6. мај од 07.00 до 17.00 часова; 
  • Четвртак 7. мај па надаље радно време организоваће се по Одлуци о распореду радног времена у области промета на мало, угоститељства, туризма, занатства и других услужних делатности у општини Жабари број: 020-119/09-01 од 03.06.2009. године.

 

– Трговац може, у складу са горе наведеном Наредбом да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима.

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

У Жабарима

Број: 06-14/2020-01

Датум: 04.05.2020. године

КОМАДАНТ

Штаба за ванредне ситуације

Општине Жабари

Јован Лукић