ОБАВЕШТЕЊЕ о спровођењу дезинфекције

I

Обавештавамо Грађане општине Жабари да ће током предстојећег викенда дана 2. маја  и  3. маја 2020. године бити извршена дезинфекција свих Јавних површина (улица, тргова, паркова, тротоара) на целој територији општине Жабари.

Дезинфекцију јавних површина (улица, тргова, паркова, тротоара)  на целој територији општине Жабари ће спроводити Општина Жабари преко Месних заједница.

II

          Обавештавамо Грађане општине Жабари да ће 3. маја 2020. године бити извршена дезинфекција објеката Јавних, Здравствених, Школских и Предшколских установа, на  територији општине Жабари.

Дезинфекцију унутрашњих површина  Јавних објеката, Здравствених, Школских и Предшколских установа на  територији општине Жабари,  ће спроводити „RACOM 92“ d.o.o. Предузеће за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију из Београда, Пилота Михајла Петровића 79а.

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

У Жабарима

Број: 06-14/2020-01

Датум: 29.04.2020. године