Презентација пројекта ,, Управљање средствима за будуће кориснике“

Prezentacija Žabari (3)

У понедељак 03.02.2020. године у просторијама општине Жабари одржана је презентација пројекта ,, Управљање имовином за будуће кориснике“ који општина спроводи са општином Мало Црниће и градом Смедеревом.

Пројекат финансира Европска унија у оквиру ИПА 2014, а кофинансира република Србија ,реализује се у оквиру грант шеме програма Exchange 5.

Укупна вредност пројекта је 174.500 евра.

У оквиру пројекта спроводе се следеће активности: успостављање и унапређење организационог оквира локалних самоуправа, изградња капацитета за запослене, побољшање ИТ структуре, прикупљање и анализирање података о имовини, ажурирање и унос података у централну базу Републичке Дирекције за имовину,утврђивање стварног стања јавне имовине, геодетска снимања за имовинске јединице за које таква врста записа не постоји, израда техничке документације како би се имовинске јединице легализовале, одређује се вредност имовине и врши се промоција пројекта.

Циљеви пројекта су: јачање капацитета за боље управљање и успешнији локални економски развој, као и побољшање ефикасности и пружања услуга у области управљања имовином.
Пројекат се реализује у оквиру програма Exchange 5 који спроводе Министарство државне управе и локалне самоуправе и Сектор за уговарање и финасирање програма из средстава ЕУ у Министарству финансија, док је СКГО имплементациони партнер.

 

 

Ова публикација је објављена уз помоћ Европске уније.За садржину ове публикације искључиво је одговорна општина Жабари и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније.
Овај пројекат је финасиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије.