Јавни позив

За финансирање редовног програма из Правилника о категоризацији спортова, критеријумима и поступка доделе средстава за финансирање потреба у области спорта на територији општине Жабари
Предмет овог позива је расподела средстава за 2020 годину за редован програм у укупном износу од 7.500.000,00 динара којим се задовољавају следећи интереси у области спорта у оквиру редовног програма.

javni poziv