Прелиминарна листа крајњих корисника који ће добити средства за спровођење мера енергетске фикасности

person in blue pants sitting on brown wooden floor

Прелиминарна листа крајњих корисника којима ће се доделити средства за спровођење мера енергетске ефиканости

 

 


Објављено: 30. авг 2022

OДЛУКA О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ЈАВНОГ КОНКУРСА

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЋЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ РШСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА ЖАБАРИ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

Презумите документ

 

Конкурс:

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда