Увид у посебан бирачки списак

На основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку (“ Службени гласник РС“,број 104/09 и 99/11) и члана 48. Закона о националним саветима националних мањина (“Службени гласник РС“,број 72/09 и 20/14), Одлуке УС број 55/14 и 47/18, Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине (“Службени гласник РС“,број 100/22), који су расписани за 13.11.2022.године, општинска управа Жабари обавештава грађане са подручја општине Жабари да : до закључења посебног бирачког списка дана 28.10.2022.године у 24,00 часова, у просторијама општинске управе Жабари, у улици Кнеза Милоша 103 у Жабарима канцеларија број 10 и 11 (шалтер сала и матичарска служба),могу извршити увид у посебан бирачки списак националних мањина и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку посебног бирачког списка. Искључиво на лични захтев. Радно време је сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

Увид у посебан бирачки списак може се извршити и на интернет страници: https:/upit.posebanbirackispisak.gov.rs/

Од закљључења посебног бирачког списка па до 72 часа пре одржавања избора,упис бирача који нису уписани у бирачки списак и промене у истом врши Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Све информације могу се добити на број телефона 012/250-130,лок 13.