Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда

Workman screwing window frame during housework

На основу Одлуке Општинског већа општине Жабари о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Службени лист општине Жабари“ број 312-26/2022-02 од 24.05.2022. године), (у даљем тексту: Правилник) Општинско веће општине Жабари расписује овај јавни конкурс.

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општина Жабари за 2022. годину.

 

2 thoughts on “Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда

Comments are closed.