Почиње постављање табли са новим кућним бројевима

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТАВЉАЊУ

ТАБЛИ СА КУЋНИМ БРОЈЕВИМА

 

Обавештавамо грађане да на основу уговора и анекса који је закључен између Општинске управе општине Жабари и извршиоца услуга МОДЕЛ 5 ДОО БЕОГРАД, дана 01.09.2022. године, почиње постављање табли са новим кућним бројевима у свима насељима у општини Жабари, чије трошкове за израду и постављање сноси Општина Жабари и Министарства државне управе и локалне самоуправе на основу закљученог уговора у оквиру пројекта „Ажурирање адресног регистра“..

Постављање кућног броја подразумева улазак овлашћеног извршиоца услуге на приватно власништво и зато је неопходна сарадња са власницима објеката.

Како би у што ефикаснијем року биле постављене 2.534 табле са кућним бројевима информишемо вас да следеће:

– грађани су у обавези да омогуће приступ објектима на којима се врши пренумерација, сходно члану 32. Закона о регистру просторних јединица и адресном регистру („Сл.гласник РС“, бр. 9/2020), овлашћеним лицима задуженим за поставање табли у радној одећи са логом предузећа МОДЕЛ 5 ДОО БЕОГРАД који ће поседовати и потврду за обављање услуге,

– у случају неовлашћеног означавања, скидања, уништавања, оштећивања или нарушавања изгледа и онемогућавања постављања табле са кућним бројем примењиваће се казнене одредбе члана 35. Закона о регистру просторних јединица и адресном регистру („Сл.гласник РС“, бр. 9/2020),

– издавање нове личне карте у случају када се уписује адреса пребивалишта у личну карту због утврђивања назива улица и кућних бројева за улице које претходно нису имале назив, односно кућни број, као и у случају промене постојећих назива улица и пренумерације постојећих кућних бројева, у оквиру националног пројекта ажурирања Адресног регистра, обавља се без плаћања прописаних накнада на име цене обрасца и трошкова техничке израде личне карте, сходно Закључцима Владе РС 05 бр.205-684/2019 од 24.01.2019. године и 05 бр.205-2571/2019 од 21.03.2019. године.