Бесплатни уџбеници за 1. разред

Little Girl Helping her Brother with Homework

Општина Жабари, у петак, 09. септембра 2022.године расписује јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава у висини пакета штампаних уџбеника за први разред за ученике основних школа на територији општине Жабари за школску 2022/2023. годину.

Рок за пријављивање је од петка, 09. септембра до 14. октобра 2022. године.

Бесповратна средства из овог јавног позива намењена су за куповину, односно покриће трошкова већ купљених штампаних уџбеника за први разред за ученике основних школа на територији општине Жабари, осим ученика који су већ добили бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2022/23 .

Средства се додељују једнократно, а добиће их родитељи, односно законски заступници ученика првог разреда.

Образац пријаве за јавни позив, упутство за попуњавање пријаве са списком тражених прилога за јавни позив и обавештење/изјава о обради података о личности преузимаће се почев од 09.
септембра 2022. године на сајту општине Жабари, на адреси: www.zabari.org.rs,  

Пријаве на јавни позив у писаном облику на обрасцу пријаве достављају се на адресу: Oпштина Жабари, Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари путем поште или путем писарнице.

Средства ће бити уплаћена сваком појединачном подносиоцу благовремене и потпуне пријаве на јавни позив на текући рачун назначен у пријави подносиоца. Просечан износ за исплату је
8.880 динара, а зависи од основне школе у коју је уписано дете подносиоца, односно које је издаваче за штампане уџбенике та школа одабрала.

Oбавештења о јавном позиву се могу добити на број телефона: 012/ 250-130.

Сву потребну документацију (упутство, обрасце, обавештење/изјаве о обради података, текст конкурса) можете погледати/преузети овде.

 

 

Јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава у висини пакета штампаних уџбеника за први разред за ученике основних школа у Жабарима