Опремљена је предшколска установа „Моравски цвет“

Општина Жабари је успешно реализовала пројекат „Набавка технике и опреме за ПУ „Моравски цвет“ Жабари – кухиња и два вешераја“ у износу од 7.648.200,00 динара.

Од тог износа набављена је опрема за кухињу (електрични штедњаци, замрзивачи, климе, судопере, висећи елементи…) у износу од 4.920.000,00 динара, машине за прање веша у износу 2.157.600,00 динара и ситан инвентар у износу од 570.600,00 динара.

За наведену опрему средства су обезбеђена по основу Уговора, закљученог између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Општине Жабари 13.12.2021. године, где је учешће Министарства 9.200.000,00 динара док је учешће Општине Жабари у реализацији пројекта 25.516,00 динара.

Потреба за за комплетно новом опремом јавила се из чињенице да су кухиње предшколске установе опремљене још давне 1983. године, када је установа и почела са радом.

Реализацијом овог пројекта створени су услови за безбедно функционисање Предшколске установе „Моравски цвет“ у Жабарима и Александровцу, а све у складу са вежећим законским прописима.
Модернизацијом и унапређењем техничко-прехрамбених услова створени су услови за квалитетнији боравак најмлађих у предшколској установи.