Наредба приређивачима посебних и класичних игара на срећу

Штаб за ванредне ситуације за територију општине Жабари на седници одржаној дана 27.04.2020. године, доноси

Н А Р Е Д Б У

Дозвољава се рад почев од 27. априла 2020. године приређивачима посебних и класичних игара на срећу да могу наставити са приређивањем игара у објектима чија површина није већа од 400 m² под условом да буду примењене све превентивне
мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, одржавање социјалне
дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за
рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица, како од стране запослених тако и од корисника услуга, без могућности послуживања хране, односно пића).

Прочитајте цео документ:

НАРЕДБА ЗА ДОЗВОЉЕН РАД КЛАДИОНИЦА И КОЦКАРНИЦА