Обавештење

Поштовани суграђани,

Oпштинска управа општине Жабари обавештава вас да је отпочела са радом на изради Нацрта Одлуке o утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021.годину у општини Жабари, Нацрта Одлуке о стопама пореза на имовину у општини Жабари, Нацрта Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Жабари и Нацрта Одлуке о стопи амортизације у општини, за коју се умањује вредност непокретности (осим земљишта), која чини основицу пореза на имовину обавезника који не води пословне.
У циљу транспарентног прикупљања средстава, неопходно је да и ви активно учествујете у том процесу. Мишљење наших суграђана је путоказ за будућност наше општине. Активна улога грађана најбоље ће нам показати како да убудуће креирамо наше активности и како да одлуке доносимо у циљу добробити свих нас.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ