МАГИСТРАЛНИ ГАСОВОД ГРАНИЦА БУГАРСКЕ-ГРАНИЦА МАЂАРСКЕ

Obavestenje

Скупштина Републике Србије је донела Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављању документације ради реализације изградње магисталног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске којим је утврђен јавни интерес за изградњу овог гасовода.

Према утврђеној траси, гасовод ће проћи кроз катастарске општине, односно парцеле које су наведене у прилогу овог обавештења.

На наведеним парцелама „МILENIUМ ТЕАМ“ д.о.о. Београд ће у периоду од 25.03. – 15.04.2019. године изводити одређене истражне радње за потребе изградње гасовода.

Обавештавамо власнике свих парцела на којима ће бити изграђен гасовод, да ће им, у складу са Законом о експропријацији, бити исплаћена одговарајућа правична накнада на основу налаза овлашћених вештака, у поступку који ће бити спроведен пред надлежним органом јединице локалне самоуправе.

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАРИ

Oпширније…..