Кoнкурс за књижевну награду „Војислав Илић -Млађи“

Центар за културу

„Војислав Илић– Млађи“ Жабари

расписује:

К О Н К У Р С

за књижевну награду

„Војислав Илић -Млађи

 

У две категорије

– необјављени сонет и

– необјављену песму за децу

 

Највише три песме, откуцане у три примерка, слати под шифром на адресу:

Центар за културу

„Војислав Илић-Млађи“

12374 Жабари,

Најкасније до 17.09.2021. год.

са назнаком „за конкурс“.

 

Најуспешнији радови биће објављени

на сајту Општине Жабари.

Телефон за информације:012/250-858