За одржавање манифестације потребна је сагласност

Sabor Zabari

ОБАВЕШТЕЊЕ

Због актуелне епидемиолошке ситуације у вези COVID-19, а ради увида у број манифестација које се одржавају и услове под којима се одржавају, обавештавамо организаторе манифестација, за чије одржавање је потребна сагласност Кризног штаба РС и Кризног штаба локалне самоуправе, са условима под којима се манифестација може одржавати ради обезбеђивања високог нивоа заштите од ширења COVID-19, да Одељењу за општу управу, заједничке и инспекције послове, а преко комуналног инспектора, доставе следеће податке:

– Назив манифестације
– Место одржавања манифестације
– Датум одржавања манифестације
– Очекивани број учесника и посетилаца
– Организатор манифестације и услове које обезбеђује
– Услове за одржавање манифестације које је издао Кризни штаб

О достављеним подацима комунална инспекција је дужна да ажурно води евиденцију и о томе обавештава начелника браничевског округа.

Ово обавештење се издаје на основу дописа начелника браничевског управног округа, од 13.08.2021. године.

ОПШТИНСКА УПРАВА