Санација бујичних потока

Cover

На основу Уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе који је закључен између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Општине Жабари, реализован је пројекат „Санација бујичних потока – обезбеђивање протицајног профила бујичних потока у општини Жабари“.
Учешће Министарства износи 4.100.000,00 динара, а општине Жабари 628.129,48 динара.

Уговор о извођењу радова је закључен са „ВОДОПРИВРЕДА ДОО ПОЖАРЕВАЦ“, Светосавска, 33, 12000, Пожаревац, вредност радова износи 3.940.107,90 динара без ПДВ-а, 788.021,58 динара ПДВ, односно 4.728.129,48 динара са ПДВ-ом.

У оквиру пројекта санирани су бујични потоци „Зојин“ бујични поток у насељу Александровац на КП8760 и КП8658 КО Александровац (773,22м) и канал бујичних вода уз локални пут у насељу Кочетин (270m) и поток Чокордин од пропуста на локалном путу у дужини од 550m низводно и 50m узводно, (КП2065, КО Кочетин).

 

 Кочетин

 

Александровац