Продужен рок – јaвног конкурса за привредне субјекте – СОЛАРНИ ПАНЕЛИ

man in white dress shirt and blue denim jeans sitting on white and black solar panel

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији општине Жабари, број 312-45/2022-02 од 20.10.2022. године, продужава се до 14.11.2022. године, до 24:00 часова.

 


 

 

Jaвни позив за привредне субјекте – СОЛАРНИ ПАНЕЛИ

Објављено: 21. окт 2022.