Јавни позив за достављање пријава за подстицајна средстава за реализоване инвестиције у пољопривреди у 2022. години

Photo By Elg21

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, 10/13, 142/14, 103/15, 101/16) и на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник општине Жабари“, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Жабари за 2022. годину, број 020-113/2022-01 од 29.11.2022. године („Службени гласник општине Жабари, број 15/2022 од 29.11.2022.године“),

објављује

Ј А В Н И     П О З И В

Комисија за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја расписује

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ У 2022. ГОДИНИ

 

Jaвни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава за инвестиције у пољоприведи у 2022