Jaвни конкурс за учешће грађана и стамбених заједница у спровођењу мера енергетске санације

На основу Одлуке Општинског веће општине Жабари о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мера енергетске санације број 312-24/2021-02 од 17.08.2021. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени гласник општине Жабари “, број 13/21 и 18/21), Општинско веће општине Жабари

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Жабари за 2021. годину

 

1 thought on “Jaвни конкурс за учешће грађана и стамбених заједница у спровођењу мера енергетске санације

Comments are closed.