Коначна листа крајњих корисника којима ће бити додељена средства у спровођењу мера енергетске санације.

Nicolas Solerieu 4grnmhgzyze Unsplash

На основу чланова 27. став 10. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени гласник општине Жабари “ број 13/21 и 18/21) (у даљем тексту: Правилник), став 9. Одлуке о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Жабари за 2021. годину, број 312-24/2021-02 од 17.08.2021. године, Комисија за реализацију мера енергетске санације, која је образована и именована решењем председника општине Жабари, број 312-24/2021-02 од 08.07.2021. године (у даљем тексту: Комисија), дана 09.11.2021. године, након извршеног теренског обиласка из члана 27. став 9. Правилника, утврдила је следећу:

Конкурсна документација

 


Aжурирано 12. октобра 2021.

Продужен рок за пријављивање грађана

 

 


13-9-2021.

На основу Одлуке Општинског веће општине Жабари о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мера енергетске санације број 312-24/2021-02 од 17.08.2021. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени гласник општине Жабари “, број 13/21 и 18/21), Општинско веће општине Жабари

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Жабари за 2021. годину

 

1 thoughts on “Коначна листа крајњих корисника којима ће бити додељена средства у спровођењу мера енергетске санације.

Comments are closed.