ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

Општина Жабари позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта Одлуке о локлним комуналним таксама и да дају своје предлоге и примедбе

Јавна расправа ће се спровести у периоду од 18.11.2021 до 08.12.2021. године.

Орган надлежан за давање информација у вези са стањем у области на које се односи предложени Нацрти одлуке је Одељење за буџет и финансије- Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода а лице задужено за давање информација и објашњења учесницима јавне расправе о предложеним решењима је Новаковић Жељко тел. број 012 250 840.

Своје предлоге примедбе и сугестије сви заинересовани могу доставити у писаној форми , поштом на адресу: Општина Жабари, Кнеза Милоша 103 ,12374 Жабари са назнаком „ За јавну јасправу о нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама и Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Жабари“, непосредно преко писарнице Општинске управе општине Жабари или електронском поштом на адресу : sozabari@ptt.rs са назнаком „ За јавну јасправу о Нацрту Одлука“, најкасније до 07.12.2021. године до 12,00 часова .

Формулар за предлог , примедбе и сугестије може се подићи на Писарници Општинске управе општине Жабари или на напред наведеној e-mail адреси.

Отворени састанак представника надлежних органа Општине, са заинтересованим грађанима и представницима удружења грађана и заинтересоване јавности биће одржан 08.12.2021. године (СРЕДА) у Сали Скупштине општине Жабари у улици Кнеза Милоша 103, са почетком у 11,00 сати.

Нацрти Одлуке, која је предмет јавне расправе објављен је на званичном сајту општине Жабари и на огласној табли општине Жабари.