Јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава у висини пакета штампаних уџбеника за први разред за ученике основних школа у Жабарима

УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

 

у висини пакета штампаних уџбеника за први разред за ученике основних школа на територији општине Жабари за школску 2022/2023. годину.

Општина Жабари, расписује јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава у висини пакета штампаних уџбеника за први разред за ученике основних школа на територији општине Жабари за школску 2022/2023. годину .

КО ДОБИЈА СРЕДСТВА?

– родитељи, односно законски заступници ученика ПРВОГ разреда основних школа на територији општине Жабари, осим ученика који су већ добили бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС за школску 2022/23. годину.

КОЈИ ЈЕ РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ?

Рок за пријављивање је од 09. септембра  до 14. октобра 2022. године

КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ?

Пријаве се врше путем писарнице општине Жабари.

 ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА УСПЕШНУ ПРИЈАВУ? (укупно 5 документа)

Поред уноса основних података у Пријаву, потребно је припремити следећа четири документа:

  1. Копија очитане чиповане личне карте родитеља тј. законског заступника, односно фотокопија личне карте родитеља тј. законског заступника уколико није чипована
  2. Копија картице текућег рачуна родитеља, односно законског заступника
  3. Потврда Основне школе да је дете ђак јавне основне школе и да у школској 2021/22. години похађа први/други разред, као и да није добио бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2021/22. годину
  4. Изјава о обради података о личности

Напомена: Обрасци Пријава,Потврде основне школе и Изјаве о обради података о личности могу се преузети на сајту општине Жабари.

КОЛИКО НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА СЕ УПЛАЋУЈЕ?

Износ БЕСПОВРАТНИХ новчаних средстава за исплату, по појединачно упућеној пријави на јавни позив, биће формиран на основу података о изабраним уџбеницима. .

Просечан износ за исплату: 8.880,00 рсд

 

ГДЕ СЕ МОЖЕ ПРОНАЋИ ЦЕО ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА?

Цео текст Јавног позива и обрасци могу се преузети овде

 

КОМЕ СЕ ОБРАТИТИ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ?

Oбавештења о јавном позиву се могу добити на тел. (012) 250-130 или путем електронске поште на адресу sozabari@ptt.rs .

 

Обрасци за преузимање

 

1 thought on “Јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава у висини пакета штампаних уџбеника за први разред за ученике основних школа у Жабарима

Comments are closed.