Завршена реконструкција Дома културе у насељу Породин

Dom Kulture Porodin Zabari (2)

У оквиру инвестиционог одржавања у Општини Жабари, изведени су радови на санацији и адаптацији Дома културе у Породину. Средства су обезбеђена из буџета општине у укупној вредности од 5.080.000,00 динара. У оквиру ове адаптације комплетно је уредјена и адаптирана сала Дома културе, просторије иза бине, урађени и сређени мокри чворови као и фасада бочне стране зграде до главне улице површине 650 м2. Извођач ових радова било је предузеће „ГРАДИМ“ ДОО из Аранђеловца.

18