Забрањује се окупљање на јавним местима

На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени лист РС“ бр. 87/2018); члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ бр. 98/2010) и Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору број 512-02-9/30/2/2020-01 од 16.07.2020. године који је објављен у („Службени гласник РС“ бр. 100/2020) и члана 2. Уредбе о изменама и допунама уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 05 број 53-5766/2020 од 16.07.2020. године који је објављен у („Службени гласник РС“ бр. 100/2020), Штаб за ванредне ситуације за територију општине Жабари на  седници одржаној дана 17.07.2020. године, доноси

 

Н   А   Р   Е   Д   Б   У

 

I

Забрањује се окупљање на јавним местима у затвореном и отвореном простору за више од 10 људи.

II

       За време боравка на јавним местима, између окупљених мора постојати дистанца од 1,5 метара, односно свака особа мора заузимати минимум 4 квадратна метра.

III

        Обавезно ношење маски у затвореном простору, јавном превозу и на отвореном простору, на местима на којим није могуће обезбедити растојање од 1,5 метара, попут редова испред продавница, апотека, аутобуских стајалишта и сл.

 

 

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

 

У Жабарима

Број: 06-14/2020-01/11

Датум: 17.07.2020. године

 

                                                                                                            КОМАДАНТ

                                                                                                Штаба за ванредне ситуације

                                                                                       Општине Жабари

Јован Лукић