Препоручује се ношење заштитних маски

На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени лист РС“ бр. 87/2018); члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ бр. 98/2010) и члана 2. Уредбе о изменама и допунама уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 05 број 53-5766/2020 од 16.07.2020. године који је објављен у („Службени гласник РС“ бр. 100/2020), Штаб за ванредне ситуације за територију општине Жабари на седници одржаној дана 17.07.2020. године, доноси

П Р Е П О Р У К У

Препоручује се ношење заштитних маски на свим јавним местима на отвореном простору.

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

У Жабарима
Број: 06-14/2020-01/11
Датум: 17.07.2020. године

КОМАДАНТ
Штаба за ванредне ситуације
Општине Жабари

Јован Лукић