Увид у бирачки списак

На основу Закона о јединственом бирачком списку и упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку и Одлуке о расписивању избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, Општинска управа Жабари обавештава грађане са подручја општине Жабари да се:

  • У бирачки списак уписују се лица која имају бирачко право, а након доношења одлуке о расписивању избора и малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора.
  • Излаже се на увид део јединственог бирачког списка за подручје општине Жабари ради провере да ли су грађани уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Увид се може извршити непосредно, у седишту општинске управе Жабари, у улици Кнеза Милоша број 103, у канцеларији број 10 од 7,00 до 15,00 часова, или електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана, као и слањем СМС поруке са овим податком на број телефона који се објављује у средствима јавног информисања и на наведеној интернет страници министарства.

Од проглашења изборне листе, право на увид има и подносилац изборне листе, или лице које он овласти у складу са законом, по истом поступку по коме то право имају и грађани.

  • До закључења бирачког списка, односно до 18. марта 2022. године у 24 часа, грађани могу захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) од стране општинске управе Жабари, у канцеларији број 10.
  • Од закључења бирачког списка, односно од 18. марта 2022. године, све до 72 часа пре дана избора, Министарство државне управе и локалне самоуправе доноси решења на којима се заснивају промене у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна, или исправка).
  • Грађани могу, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, поднети захтев општинској управи Жабари, у канцеларији број 10, да се у бирачки списак упише податак да ће гласач на предстојећем изборима за народне посланике, гласати према месту боравишта у земљи, као и да гласач који има боравиште у иностранству може преко дипломатско-конзуларног представништва републике Србије поднети општинској управи по месту његовог пребивалишта у земљи захтев за давање обавештења о подацима који су о њему уписани у бирачки списак.

Све информације могу се добити на број телефона 012/250-130,лок 13.