Јавна расправа о нацрту ЛАП-а ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

Img 20210210 133624

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

У складу са Одлуком о јавној расправи (Сл. гласник општине Жабари бр. 4/ 2019) Општинско веће Општине Жабари ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ ДА СПРОВОДИ ЈАВНУ РАСПРАВУ о Нацрту Локалног антикорупцијског плана општине Жабари.

Како сагласно члану 2 наведене Одлуке ова јавна расправа подразумева:

1) прибављање предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи у писаној или електронској форми и

2) организовање најмање једног отвореног састанка представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПОЗИВА све заинтересоване да се укључе у наведену ЈАВНУ РАСПРАВУ о Нацрту Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине Жабари који треба да усвоји Скупштина општине Жабари.

 

 

Током јавне расправе, која ће трајати од 05.02.2022.године до 24.02.2022.године, грађани, удружења, стручне асоцијације, синдикати, медији, политичке странке и сви заинтересовани могу да поднесу предлоге за измене и допуне Нацрта ЛАП-а. Радна група ће размотрити све пристигле предлоге и сачинити извештај о њима уз образложење који ће бити објављен на званичном сајту општине Жабари уз текст Нацрта ЛАП-а.


ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПОВОДОМ НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА