У Жабарима: Усвојен други ребаланс буџета

На седници локалног парламента у Жабарима, којом је председавао Дејан Адамовић, усвојен је други ребаланс буџета којим се повећавају укупни приходи и примања, али и расходи и издаци, у укупном износу од 3.674.899 динара, тако да стање буџета након ове промене износи 418.995.507 динара.

Повећање прихода односи се на накнаде које нисмо имали у плану, а остварили смо их у текућој години, као и на капитални наменски трансфер од стрaне Министарства државне управе и локалне самоуправе у износу од 809.459 динара за реализацију пројекта „Санација бујичних потока“. На страни расхода отварају се нове позиције за исплату плата и доприноса за чланове Општинског већа. Укупна маса средстава за плате није промењенa, већ је само потребан износ средстава преусмерен са раздела Општинске управе на раздео Општинског већа. Такође, отварамо позицију за нови пројекат „Сеча густог шибља и грања поред путног појаса“ у износу од 3.050.000 динара. Код месних заједница врши се измена у оквиру већ дозвољених средстава и издваја се додатних 1,1 милион динара за специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање. И код Предшколске установе долази до измена у оквиру дозвољених средстава предвиђених финансијским планом. На страни расхода умањили смо оне позиције које до краја године неће бити реализоване у предвиђеном износу због ванредног стања, а то су пре свега културне манифестације и превоз ђака, истиче Дејан Адамовић.

Одборници су већином гласова дали зелено светло на одлуку о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Жабари јавним надметањем и измену и допуну годишњег програма одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре и објеката јавне намене за 2020. годину. Овај програм је измењен на основу другог ребаланса, којим су повећане позиције за санацију бујичних потока у износу од 809.459 динара, затим 200.000 динара за услуге по уговору на позицији асфалтирања путева и  3.050.000 динара за радове и услуге по уговору за сечу шибља и грања поред путног појаса.

У наставку седнице усвојен је и програм рада Центра за културу „Војислав Илић – Млађи“ Жабари за 2021. годину који предвиђа организовање 13 манифестација у складу са делатношћу ове установе и у сарадњи са основним школама, Предшколском установом, културно – уметничким друштвима, месним заједницама, црквом, Народном библиотеком „Проф. др Александар Ивић“ и Туристичком организацијом, а под покровитељством Општине Жабари.

Дата је сагласност на измену и допуну програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ . Ради се о другом ребалансу који је настао као последица уплате 732.182 динара од стране Националне службе за запошљавање и та средства су утрошена за ангажовање 5 незапослених лица са евиденције за извођење јавних радова.

Усвојени су извештаји о реализацији годишњег плана рада Предшколске установе „Моравски цвет“ за радну 2019/2020. и 2020/2021. годину. У протеклој години Установа је задовољила потребе свих заинтересованих корисника и организован је квалитетан васпитно – образовни рад који се перманентно иновирао у складу са најсавременијим образовним технологијама. Извршено је неопходно одржавање објекта, набављени су дидактички материјали и обезбеђено је стручно усавршавање запослених у складу са могућностима. Посебна пажња посвећена је безбедности и очувању здравља деце. План за текућу радну годину је рађен по моделу који је дат од стране Министарства просвете са 3 варијанте и оперативним планом због тренутне епидемиолошке ситуације и безбедности деце и запослених.

Дата је сагласност на измену и допуну решења о оснивању Одбора за избор и именовања и именовани су чланови Одбора за друштвено – економски развој, привреду и финансије. Њега ће чинити: Тихомир Јанковић из Тићевца, Периша Перић из Влашког Дола, Марко Илић из Жабара, Снежана Јенић из Миријева и Верица Јанковић из Породина. Такође, у Општински савет родитеља за школску 2020/2021. годину именовани су: Ивана Пајић из Жабара и Ивана Лазаревић из Породина (представници ПУ „Моравски цвет“), Мирослав Стојадиновић из Александровца и Стеван Перић из Влашког Дола (ОШ „Херој Роса Трифуновић“ Александровац), Дарко Милошевић из Жабара и Жак Перић из Брзохода (ОШ „Дуде Јовић“ Жабари).

Д. Динић

https://recnaroda.co.rs/so-zabari-usvojen-drugi-rebalans-budzeta/?fbclid=IwAR39-KOhNhWpvV8WfMwr-BMsCVObPzqTY7ytDZykPLKjLJFRZArobYoujyA

top