Подршка пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади

Frans Ruiter 62xqqdcbulk Unsplash

Влада Републике Србије је у циљу обезбедђивања подршке произвођачима товне јунади, објавила Уредбу о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.

Право на финансијску подршку у складу са овим Програмом има привредни субјект- откупљивач, који обавља делатност у објекту за клање животиња, односно објекту за производњу и промет хране животињског порекла  са седиштем у Републици Србији и који је извршио откуп тржишних вишкова јунади од пољопривредних произвођача у периоду од 5. септембра до 30. октобра 2020. године.

Финансијска подршка за откуп тржишних вишкова утврђује се у износу од 26 динара по килограму живе мере за откупљену јунад за клање и прераду и то за грла минималне тежине 500 килограма по цени која није мања од 252 динара по килограму.

Откупљивачи подносе захтев за финансијску подршку по основу овог програма до 5. новембра 2020. године.

Посредством привредних субјеката за откуп тржишних вишкова товних јунади, пољопривредним произвођачима је обезбеђен пласман утовељених јунади по цени не мањој од 252 динара по килограму. Такође, за иста грла пољопривредни произвођачи остварују и подстицај за тов јунади за који се захтеви подносе сваке године и то у периоду од 1. фебрурара 2021. године до 31. јула 2021. године.

 

Извор:

Подршка пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади