Рани јавни увид – за измене Плана генералне регулације насеља Ореовица

РАНИ ЈАВНИ УВИД

за израду Првих измена и допуна Плана генералне регулације насеља Ореовица, Општина Жабари

 

Упознаје се јавност да ће се рани јавни увид обавити у згради Општине Жабари, у улици Кнеза Милоша 103/I, у насељу Жабари, у трајању од 15 дана у периоду од 29. јуна (уторак) 2021. године до 14. јула (среда) 2021. године.

Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања недељном листу “Реч народа“ Пожаревац, и у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе Општине Жабари (https://www.zabari.org.rs) чиме ће бити изложена Прва измена и допуна Плана генералне регулације насеља Ореовица за рани јавни увид.

Информације о предложеним решењима могу се добити од 10 до 14 часова, уторком и четвртком у згради Општине Жабари, у просторијама Групе за обједињену процедуру, Одељења за привреду, урбанизам и друштвене делатности Oпштинске управе Општине Жабари, улица Кнеза Mилоша 103/I, насеље Жабари, особа за контакт Славиша Здравковић дипл.грађ.инж., контакт телефон 012/250-130.

Заинтересована лица могу током раног јавног увида доставити своја мишљења на планирана решења у писаној форми Комисији за планове Општине Жабари, улица Кнеза Mилоша 103/I, насеље Жабари, закључно са 14. јулом 2021. године.