ЈАВНИ УВИД за израду Првих измена и допуна Плана генералне регулације насеља Ореовица, Општина Жабари  

1 thought on “ЈАВНИ УВИД за израду Првих измена и допуна Плана генералне регулације насеља Ореовица, Општина Жабари  

Comments are closed.