Пројекат за унапређење социјалне инфраструктуре и сарадња између јавног и цивилног сектора

4

На основу уговора о донацији који је потписан између Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге (UNOPS) и Општине Жабари, UNOPS-EUPRO-2018-GRANT-042, Бољи живот за све, (број: 560-15/2018-01 од 22.10.2018. године), започета је реализација пројекта за унапређење социјалне инфраструктуре и сарадња између јавног и цивилног сектора испуњавањем инфраструктурних предуслова за побољшану подршку деци и омладини са инвалидитетом у општини Жабари.

Укупна вредност пројекта је 78.525 еура од чега је учешће EU PRO 66.285 еура и 12.240 еура из буџета општине Жабари.