ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

На основу члана 82. Статута општине Жабари („Сл. гласник општине Жабари“, бр. 1/2019), а у вези са чланом 3. Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Сл. гласник РС“, бр. 94/2020)., начелник Општинске управе општине Жабари, доноси:

 

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у Општинској управи општине Жабари   (WORD)

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у Општинској управи општине Жабари  (PDF)