К О Н К У Р С  за књижевну награду

Woman 792162 1280

Центар за културу

„Војислав Илић– Млађи“ Жабари

расписује:

 

К О Н К У Р С

за књижевну награду

„Војислав Илић -Млађи

У две категорије

– необјављени сонет и

– необјављену песму за децу

Највише три песме, откуцане у три примерка,

слати под шифром на адресу:

Центар за културу

„Војислав Илић-Млађи“

12374 Жабари,

Најкасније до 18.09.2020. год.

са назнаком „за конкурс“.

Најуспешнији радови биће објављени

на сајту Општине Жабари.

Телефон за информације:012/250-858