Одлука о измени одлуке број 02-3/2018-01 од 19.04.2018.године

Комисија за доделу средстава – пројекта „Остале културне манифестације општине Жабари” формирана од стране Општинског већа општине Жабари је на основу члана 7.Правилника о додели средстава – Пројекта „Остале културне манифестације општине Жабари” број 10-17 од 26.01.2017.године и расписаног Јавног позива број 12-18 од 27.02.2018.године, на седници која је одржана 20.04.2018.године, једногласно донела

ОДЛУКУ

О измени одлуке број 02-3/2018-01 од 19.04.2018.године

Члан 1.

У члану 1. тачка 4. напред наведене одлуке мења се износ од „140.000,00 динара” тако да уместо тога треба да стоји „120.000,динара”.

Члан 2.

У свему осталом одлука остаје неизмењена.

Члан 3.

Са овом одлуком упознати Културно уметничко-друштво на које се ова измена односи.

Члан 4.

Одлуку објавити на сајту општине Жабари и огласној табли.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, Општина Жабари

Комисија за доделу средстава – пројекта „Остале културне манифестације општине Жабари”

Број: 02-3/2018-01 Датум: 20.04.2018.године

 

27