ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕФЕРЕНДУМУ

Referendum1

Општинска управа општине Жабари обавештава грађане општине Жабари да је председник Народне скупштине Републике Србије расписао републички референдум ради потврђивања акта о промени Устава Републике Србије који ће се одржати дана 16. јануара 2022. године у периоду од 07:00 до 20:00 часова.

Грађани општине Жабари могу извршити увид у бирачки списак на два начина и то:

 

 

 

  • У згради Општинске управе општине Жабари канцеларија број 10 и сваким радним даном и суботом од 7:00-15:00 часова ,
  •   Електронским путем на званичној интернет станици Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs/ уношењем јединственог матичног броја.
    Право на увид у бирачки списак има сваки грађанин у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак. Увид се остварује на основу захтева бирача.

Грађани могу органу за вођење бирачког списка поднети захтев за доношење Решења на којима се заснивају промене у бирачком списку све до закључења бирачког списка.

Министарство надлежно за управу Решењем закључује бирачки списак 15 дана пре одржавања референдума 31.12.2021. године у 24:00 часа.

Након закључења бирачког списка Министарство врши све промене у бирачком списку (упис, брисање, измене, допуне или исправке) на начин и по поступку утврђеним Законом. По поднетом захтеву Министарство доноси решење одмах, а најкасније у року од 24 часа од пријема уредног захтева до 12. јануара 2022. године у 24:00 часова.

Општинска управа која ажурира бирачки списак за подручје јединице локалне самоуправе обавештава грађане да могу Општинској управи најкасније пет дана пре закључивања бирачког списка поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи, односно најкасније 25.12.2021. године. Уз захтев бирач подноси доказ о месту боравишта у земљи.

Бирач који има боравиште у иностранству и који поднесе захтев за упис у бирачки списак преко дипломатско конзуларног представништва Републике Србије у иностранству најкасније 25.12.2021 .године, у бирачки списак уписује општинска управа на чијој територији бирач има пребивалиште у земљи.

Лица која стичу пунолетство до 16.01.2022.године, могу да изврше проверу да ли су уписани у бирачки списак.