Наредба за пијачну продају

Штаб за ванредне ситуације за територију општине Жабари на седници одржаној дана 06.05.2020. године, доноси 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У

I

Дозвољава се рад пијачне продаје и пратећих услуга које се одржавају на територији општине Жабари, а које су за време ванредног стања обуставиле рад по Наредби штаба за ванредне ситуације за територију општине Жабари број 06-14/2020-01 од 16.03.2020. године, почев од 07.05.2020. године.

II

ЈКП “Комуналац“ Жабари, као вршилац комуналне делатности управљање пијацама на територији општине Жабари, стараће се о примени свих прописаних мера заштите становништва на пијацама, а које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга.

III

Корисници услуга (закупци тезги и посетиоци, односно купци) дужни су да се придржавају упутстава запослених на пијаци и да примењују прописане, односно утврђене мере које се односе на одржавање социјалне дистанце и употребу средстава за личну заштиту.

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

 

У Жабарима

Број: 06-14/2020-01

Датум: 06.05.2020. године

КОМАДАНТ

Штаба за ванредне ситуације

                                                                                       Општине Жабари

                                                                                      Јован Лукић