Конкурс за књижевну награду „Војислав Илић -Млађи“

woman in purple and white floral long sleeve shirt and gray pants sitting on bed

Центар за културу

„Војислав Илић– Млађи“ Жабари

расписује:

К О Н К У Р С

за књижевну награду
„Војислав Илић -Млађи“

У две категорије

– необјављени сонет и
– необјављену песму за децу

Највише три песме, откуцане у три примерка,
слати под шифром на адресу:

Центар за културу
„Војислав Илић-Млађи“
12374 Жабари,

Најкасније до 22.09.2023. год.
са назнаком „за конкурс“.

Најуспешнији радови биће објављени
на сајту Општине Жабари.

Телефон за информације:012/250-858