Kонкурс за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва – Министарство за европске интеграције

Logo Mei

Министарство за европске интеграције са циљем подстицања јавне расправе и дебате о темама у вези са ЕУ и процесом приступања Републике Србије у ЕУ, објавило је конкурс за спровођење пројеката у области информисања, за финансирање и суфинансирање пројеката организација цивилног друштва, ваших партнера у локалним заједницама на следеће теме:

КРОВНА ТЕМА: МЛАДИ И ЕВРОПСКА УНИЈА; ШТА НАМ ДОНОСИ ЧЛАНСТВО

ЦИЉНА ГРУПА: СРЕДЊОШКОЛЦИ

1. ЕУ и образовање; могућности и искуства (средњошколаца и студената), активно учешће младих у процесу европских интеграција кроз европске програме за младе: Еразмус плус, ХОРИЗОНТ 2020, Креативна Европа (Култура и медији), Европски волонтерски сервис, Европа за грађане и грађанке и др.

2. ЕУ и национални и културни идентитет: истине и предрасуде;

3. Зашто преговарамо о чланству у Европској унији?

4. Упознајмо комшије – промоција и информисање о програмима прекограничне сарадње у којима Србија учествује са Босном и Херцеговином, Бугарском, Мађарском, Румунијом, Хрватском, Црном Гором и Македонијом.

Напомена: Европска унија, кроз ИПА средства, финансијски подржава развој пограничних територија и доприноси решавању питања од заједничког интереса, као што су – управљање отпадом, културна и економска сарадња, образовање, туризам, саобраћај, услуге у различитим секторима, итд.

КРОЗ:

·дебате, вршњачку едукацију, радионице, семинаре, квизове, аудиовизуелне садржаје, интернет/кампање, портале, представе и друго.

На конкурс се могу пријавити као носиоци пројекта ОЦД које су регистроване код Агенције за привредне регистре Републике Србије (удружења и фондације), да нису под стечајем, те да су измириле све пореске обавезе.

Рок за пријаву је 16. мај 2018. године.

За евентуална питања и појашњења обратити се Наташи Савић Јањић, natasa.savic@mei.gov.rs.

Више информација на сајту http://www.mei.gov.rs/src/vesti/1356/189/335/detaljnije/raspisan-godisnji-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-projekata-organizacija-civilnog-drustva/