Јавни позив за пријаву штете

Roof Damage In Avonside

У складу са чланом 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС\ број 112/2015) и на основу Одлуке председника општине Жабари о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Жабари, број 217-20/2023-01 од 31.08.2023. године. Комисија за утврђивање штете од елементарних непогода. позива грађане општине Жабари који су претрпели штету насталу након невремена праћено градом. олујним ветром и кишом дана 29.08.2023. године. на подручју насељених места на којима је проглашена Ванредна ситуација (Симићево. Орeовица, Александровац и Влашки До). да исту пријаве у периоду од 07.09.2023. године до 30.09.2023. године.

Пријаве штете се подносе искључиво преко писарнице Општинске управе општине Жабари. сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова.

Узеће се у обзир и већ пристигле пријаве штете. уз евентуалну допуну са одговарајућом документацијом, ако Комисија процени даје потребна допуна пристиглих пријава.

Пријаве упућене након прописаног рока и пријаве које долазе из насељених места на којима није проглашена Ванредна ситуација неће бити разматране од стране Комисије.

За све додатне информације, грађани се могу обратити Општинској управи општине Жабари, лично или на број телефона 012/250-130 сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова.