Jaвни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

Meric Tuna Ce1ovmrzumq Unsplash

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта

 

Jaвни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини