Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда

Workman screwing window frame during housework

На основу Закона о потврђивању споразума о зајму (Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговориˮ, број 6/22), Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Жабари, члана 18. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“, Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Жабари и одлуке општине Жабари о расписивању јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова број 312-80/2023-01 од 05.10.2023. године, објављује се

Ј А В Н И  П О З И В

за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општина Жабари за 2023. годинe

 

  1. Javni poziv za domacinstva_SURCE projekat_sep23_final_cista_v
  2. Javni poziv za domacinstva_SURCE projekat_sep23_final_cista_v
  3. ZAKLJUCAK VECA OPSTINE ZABARI_JP
  4. Prilog_2_informacija o potrebnoj tehnickoj dokumentaciji_sep23_final_cista_v
  5. Prilog 1_Prijavni obrazac_sep23_final_cista_v