Јавна расправа – Анализа стања у вези израде Плана развоја општине Жабари 2023-2030

Img 20210210

Општина Жабари позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Анализe стања у вези израде Плана развоја општине Жабари 2023-2030, као и да дају своје предлоге и примедбе.

Своје предлоге, примедбе и сугестије сви заинтересовани могу доставити у писаној форми, поштом на адресу: Општина Жабари, Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари са назнаком „За јавну расправу о Анализи стања у вези израде Плана развоја општине Жабари 2023-2030“, непосредно преко писарнице Општинске управе општине Жабари или електронском поштом на адресу: opstina@zabari.org.rs са назнаком „За јавну расправу о Анализи стања у вези израде Плана развоја општине Жабари 2023-2030“, најкасније до 19. 07. 2023. године до 09.00 часова.

Отворени састанак представника надлежних органа Општине, са заинтересованим грађанима и представницима удружења грађана и заинтересоване јавности биће одржан 19. 07. 2023. године (СРЕДА) у сали Скупштине општине Жабари у улици Кнеза Милоша 103, са почетком у 10.00 сати.