Избори за чланове савета месних заједница 2023.

 

08-5-2023 Службени гласник општине Жабари број 10/2023:

С А Д Р Ж А Ј :

 1. Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Жабари одржаних 07.05.2023. године
 2. Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Александровац одржаних 07.05.2023. године
 3. Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Ореовица одржаних 07.05.2023. године
 4. Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Сибница одржаних 07.05.2023. године
 5. Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Брзоходе одржаних 07.05.2023. године
 6. Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Горња Ливадица одржаних 07.05.2023. године
 7. Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Витежево одржаних 07.05.2023. године
 8. Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Полатна одржаних 07.05.2023. године
 9. Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Четереже одржаних 07.05.2023. године
 10. Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Тићевац одржаних 07.05.2023. године
 11. Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Кочетин одржаних 07.05.2023. године
 12. Одлука о утврђивању коначних резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Жабари одржаних 07.05.2023. године
 13. Одлука о утврђивању коначних резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Александровац одржаних 07.05.2023. године
 14. Одлука о утврђивању коначних резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Ореовица одржаних 07.05.2023. године
 15. Одлука о утврђивању коначних резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Сибница одржаних 07.05.2023. године
 16. Одлука о утврђивању коначних резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Брзоходе одржаних 07.05.2023. године
 17. Одлука о утврђивању коначних резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Горња Ливадица одржаних 07.05.2023. године
 18. Одлука о утврђивању коначних резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Витежево одржаних 07.05.2023. године
 19. Одлука о утврђивању коначних резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Полатна одржаних 07.05.2023. године
 20. Одлука о утврђивању коначних резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Четереже одржаних 07.05.2023. године
 21. Одлука о утврђивању коначних резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Тићевац одржаних 07.05.2023. године
 22. Одлука о утврђивању коначних резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Кочетин одржаних 07.05.2023. године

02.5.2023.Службени гласник општине Жабари број 9/2023:

 


02.5.2023.Службени гласник општине Жабари број 8/2023:


28.04.2023. Службени гласник општине Жабари број 7/2023:


26-4-2023 Службени гласник општине Жабари број 6/2023  садржи:


10-04-2023 Службени гласник општине Жабари број 5/2023 О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА АЛЕКСАНДРОВАЦ, БРЗОХОДЕ, ВИТЕЖЕВО, ЖАБАРИ, КОЧЕТИН, ОРЕОВИЦА, ПОЛАТНА, СИБНИЦА, ТИЋЕВАЦ, ЧЕТЕРЕЖЕ И ГОРЊА ЛИВАДИЦА


31-03-2023   Службени гласник бр.4 – УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА


29-03-2023 Службени гласник  бр. 3   – Одлука о расписивању избора за савете месних заједница