Жалбена комисија у општини Жабари

На основу члана 173. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-I – други закон, 95/2018, 14/2021), Општинско веће општине Жабари, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Образује се жалбена комисија у општини Жабари, на период од пет година и чине је:

  1.  Решењe Жалбена комисија 2022.
  2. Решење о разрешењу Жалбене комисије