Забрањује се робна (бувља) пијачна продаја и пратеће услуге које се одржавају на територији општине Жабари.

Img 20210210

На основу члана 41. став 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени лист РС“ бр. 87/2018); члана 17. став 1. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ бр. 27/2020) и Наредбе о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“ бр. 22/2020 и 23/2021), Штаб за ванредне ситуације за територију општине Жабари на ванредној седници одржаној дана 17.03.2021. године, доноси