Забрањује се пијачна продаја

7484

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ бр. 29/2020); члана 41. став 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени лист РС“ бр. 87/2018); члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ бр. 98/2010) и члана 4. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“ бр. 31/2020) Штаб за ванредне ситуације за територију општине Жабари на ванредној седници одржаној дана 16.03.2020. године, доноси

Н А Р Е Д Б У

Забрањује се пијачна продаја и пратеће услуге које се одржавају на територији општине Жабари док траје ванредна ситуација.

 

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

 

У Жабарима

Број: 06-14/2020-01

Датум: 16.03.2020. године

КОМАДАНТ

Штаба за ванредне ситуације

Општине Жабари