Зaкључак о спровођењу дезинфекције

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ бр. 29/2020); члана 41. став 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени лист РС“ бр. 87/2018); члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ бр. 98/2010), Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“ бр. 31/2020-3, 36/2020-3, 38/2020-3, 39/2020-3, 43/2020-3, 47/2020-3), Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 34/2020-3, 39/2020-6, 40/2020-4, 46/2020-3), Штаб за ванредне ситуације за територију општине Жабари на седници одржаној дана 01.04.2020. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

о спровођењу дезинфекције

I

Извршити дезинфекцију дана 05.04.2020. године објекте Јавних, Здравствених, Школских и Предшколских установа, на територији општине Жабари, као и свих Јавних површина (улица, тргова, паркова, тротоара) на целој територији општине Жабари.

II

Обавестити Грађане општине Жабари да ће дана 05.04.2020. године бити извршена дезинфекција објеката Јавних, Здравствених, Школских и Предшколских установа, на територији општине Жабари, као и свих Јавних површина (улица, тргова, паркова, тротоара) на целој територији општине Жабари.

III

Дезинфекција објеката Јавних, Здравствених, Школских и Предшколских установа извршаваће се у преподневним часовима.

IV

Дезинфекција Јавних површина (улица, тргова, паркова, тротоара) спроводиће се у поподневним часовима.

V

Дезинфекцију унутрашњих површина ће спроводити „RACOM 92 d.o.o. Предузеће за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију из Београда, Пилота Михајла Петровића 79а, док ће дезинфекцију осталих површина спроводити Општина Жабари.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ

У Жабарима

Број: 06-14/2020-01

Датум: 01.04.2020. године

КОМАДАНТ

Штаба за ванредне ситуације

Општине Жабари

__________________________

Јован Лукић